Kyläsuunnittelua kartalla

Mistä avautuvat Vihtijärven kylän komeimmat näkymät? Minkä paikan historia tekee vaikutuksen? Missä sijaitsisi hyviä rakennuspaikkoja? Minne sijoittuisivat erilaiset palvelut - ja mitä ne olisivat? Missä kulkisivat parhaat ulkoilureitit luonnossa liikkujille, ratsastajille, koiran ulkoiluttajille?

VITAL-hankkeen puitteissa toteutetaan Vihtijärven kylän asukkaille, kesäasukkaille sekä muille Vihtijärvestä kiinnostuneille karttakysely kylän kehittämisen tueksi. Kyselyn on laatinut VITAL- hankkeen yhteistyökumppani, aluekehittämisen ammattilaisyritys FCG. Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa, mielipiteitä ja toiveita Vihtijärven kylästä ja sen tulevaisuudesta. Kysely ei sido vastaajia mihinkään. Tuloksena on Vihtijärven kehityskuva, kylävisio, jonka tarkoitus on tuoda esiin mahdollisimman monen ajatukset ja toiveet kylän tulevaisuudesta. Kyselyn tuloksella ei ole juridista vaikutusta. Kylän tulevaisuuden hankkeita se saattaa ohjata.

Kyselyn aluksi kysytään vastaajan yhteystiedot. Yhteystietoja kysytään, jotta konsultti voi tehdä lisäkysymyksiä tarvittaessa, tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Kyselyssä on kolme varsinaista osiota. Ensimmäisen osion otsikko on Arvokkaat alueet. Kartalle merkitään vastaajan tiedossa olevat Vihtijärven kylässä tai sen läheisyydessä sijaitsevat alueet tai kohteet, jotka ovat erityisen mielenkiintoisia tai arvokkaita. Toisen osion otsikko on Asuinalueet. Osiossa merkitään kartalle, minne vastaajan mielestä voisi kylän alueella sijoittaa asumista tulevaisuudessa. Vihtijärven kehitys on kyselyn kolmannen osion otsikko. Siinä merkitään kartalle, mitä alueita pitäisi vastaajan mielestä muulla tavalla kehittää. Kysely loppuu osioon Valmis. Tätä kautta voit myös palata jo täyttämääsi karttakyselyyn myöhemmin.

Jokaisessa osiossa on mahdollisuus kommentoida ja perustella vastaustaan. Suuntaa siis katse pitkälle Vihtijärven tulevaisuuteen, vaikkapa vuoteen 2030, ja esitä omat näkemyksesi ja ideasi karttakyselyn avulla. Karttakysely on täytettävissä maaliskuun 30. päivään saakka. Karttakysely löytyy tästä linkistä. Kyselyn tulokset tullaan esittelemään VITAL-hankkeen järjestämässä kyläkahvilassa tai muussa tilaisuudessa hankkeen kuluessa.

Jos tarvitset apua kyselyn täyttämiseen tai jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää kyselyä itse, ota yhteyttä hankevastaava Kaarina Pulliseen 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi niin sovitaan tapaaminen. Jos haluat osallistua hankkeeseen keräämällä tarvittavia talkootunteja, pystyt tekemään sen auttamalla kanssakyläläistä kyselyn täyttämisessä. Kirjaa siis neuvontaan ja auttamiseen käyttämäsi aika, ja kerro siitä hankevastaavalle. Näin voit osaltasi olla mukana hankkeen rahoittamisessa.

Lue myös asiaa käsittelevä blogi tästä linkistä.

(28.2.2014 KP)

Klikkaamalla lisätietoja