VITAL hanke etenee - tarvekartoitus on valmis

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n toteuttama VITAL-hanke etenee. Kylän tulevaisuuden suunnittelua varten tehty tarvekartoitus on nyt valmis. Tarvekartoituksessa tarkasteltiin Vihtijärven kehittämisen lähtökohdat, mahdollisuudet ja reunaehdot VITAL-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarvekartoituksen on laatinut FCG - Finnish Consulting Group, jonka kyläyhdistys valitsi tekemään selvitykset kilpailutuksen perusteella.

Laajahko esitys pitää sisällään useita erilaisia karttoja ja kuvia. Työssä on selvitetty mm. alueen kaavoitustilanne, maankäytön reunaehdot, väestötiedot, elinkeinorakenne, liikenne, palvelut, olemassa oleva infrastruktuuri, Vihdin kunnan strategia ja muut alueen kehittämissuunnitelmat.

Lopputulokseksi on saatu karttakuva (s. 28), johon on yhdistelty useita eri tietoja ja niiden perusteella määritelty Vihtijärven kylän alueella olevat suositeltavat ja ei-suositeltavat rakennusalueet. Luontoselvitys tullaan vielä tekemään touko-heinäkuun aikana. Selvityksessä voi mahdollisesti olla virheitä ja joitakin epätarkkuuksia, mutta täytyy muistaa että kysymyksessä ei ole lopullinen kyläkuva, vaan ensimmäinen karttojen perusteella kuvattu raakaversio. Voit tarkastella koko esitystä tässä linkissä.

 
Yhteenvetokartta, joka löytyy esityksen sivulta 28.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa lähipäivinä avataan kyläläisille karttakysely ideointia ja mielipiteiden kertomista varten. Karttakysely toteutetaan maaliskuun aikana.

Hankevastaava Kaarina Pullinen, kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi tai 044 2760 004 ottaa mielellään vastaan palautetta, voit myös kommentoida anonyymisti tässä linkissä.

(25.02.2014 KP)

Klikkaamalla lisätietoja