Vihtijärven tulevaisuus puhutti kyläkokouksessa

Kyläläiset oli kutsuttu koolle maanantai-iltana kylätalolle kuulemaan uusimmasta kyläyhdistyksen hankkeesta, joka kantaa nimeä VITAL.  Paikalla oli reilut kolmekymmentä kyläläistä.

Kiinnostunutta väkeä riitti. Etualalla vasemmalta kyläläisiä: Kari Karstila, Kirsi-Mari Korpiniitty ja Minna Suuronen.

Kyseessä on kylämallihanke, jonka tavoitteena on kehittää Vihtijärveä ja erityisesti sen kyläkeskusta. Kyläkeskuksen sijasta hankkeessa puhutaan ns. edullisuusvyöhykkeestä, joka kattaa alueen noin kolmen kilometrin säteellä koulusta. Kuitenkin, kun yhtenä tavoitteena on kylän palveluiden kehittäminen, hyödyttää hanke kaikkia kyläläisiä sijainnista riippumatta.

Palveluiden säilyttämisen ja lisäämisen ohella hanke tähtää vesiosuuskunnan käytännön toteutukseen sekä uusien rakennuspaikkojen löytämiseen. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki kehitys tapahtuisi nykyistä maalaismaisemaa vaalien. Hankevastaava Kaarina Pullinen korostaa, että minkäänlaisia kaupunkimaisia elementtejä kylälle ei olla havittelemassa. Pikemminkin kyse on vain sellaisen kasvun ja kehityksen ylläpitämisestä, joka turvaisi kylän elinvoimaisuuden. Koulun säilyminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää, joten hienoista kasvua kylän lapsimäärässä toivotaan.

Yksi hankkeen kantavia ajatuksia on se, että vihtijärveläiset ovat itse oman alueensa parhaita asiantuntijoita.  Nykymallissahan päätöksenteko kuitenkin tapahtuu hyvin etäällä. Tästä syystä yksi hankkeen tarkoitus on selvittää, voisiko kunnan ja valtion virkamiesten yhteistyötä helpottaa niissä asioissa, jotka koskevat haja-asutusalueiden ratkaisuja. Kunnan rahat eivät nykyisellään riitä kehittämään kyliä, ja muutoinkin palveluiden keskittäminen isompiin keskuksiin on vallalla oleva suuntaus. VITAL-hankkeen lopputuloksena toivotaan olevan uudenlainen maaseutumaisen kylän ja sen suunnittelun malli, joka hyödyttäisi myös muita alueen kyliä.

   

Hankkeen koordinaattorina toimii Kaarina Pullinen. Kaisu Karstila (oik.) laski asuvansa juuri ja juuri ns. edullisuusvyöhykkeen ulkopuolella, mutta uskoi kylän kehittämisen hyödyttävän kaikkia asukkaita. Kaisu piti VITAL-hanketta tarpeellisena ja toivoi Vihtijärven olevan vuosienkin päästä elinvoimainen pieni kylä, jossa on sopivasti palveluita.

Yhteistyöllä tuloksiin

Aivan omin voimin hanketta ei ole tarkoitus viedä läpi. Hanketyöryhmässä ovat Vihtijärven kyläyhdistyksen ja Vihtijärven vesiosuuskunnan lisäksi mukana tällä hetkellä ainakin Vihdin kunta, Ely-keskus, Ympäristöministeriö ja Uudenmaan liitto.  Lähtötilanteen kartoittamisessa käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijavoimin tullaan teettämään mm. alueen luontoselvitys sekä kartoittamaan maankäyttöä ja maanomistuksia.  Lisäksi tutkitaan alueen rakentamisen potentiaalia.

Yleisössä herätti hämmennystä esimerkiksi Ely-keskuksen mukanaolo hankkeessa, koska esimerkiksi haja-asutusalueiden rakentamisessa sillä on ollut hyvin rajoittava linja. Kaarina ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Anu Kuusela kertoivatkin, että juuri samoista syistä Ely-keskuksen mukanaolo on äärimmäisen tärkeää. Jos esimerkiksi rakennuslupaprosessi tuntuu aikaa vievältä ja byrokraattiselta, miksi emme juuri siksi pyytäisi tämän prosessin osapuolia istumaan saman pöydän ääreen pohtimaan, voisimmeko yhdessä löytää asiaan toimivamman mallin.

Yleisössä epäröitiin myös sitä, millä eväin uutta kylän mallia voidaan suunnitella, kun olemassa olevat lait ja säädökset tulevat kuitenkin rajoittamaan toimintaa. Anu Kuusela totesi, että monesti on kyse lakien tulkitsemisesta. Esimerkiksi rakentamisen suhteen lakia on nyt tulkittu entistä ankarammin. Pyritään siis vaikuttamaan viranhaltijoiden yhteisiin malleihin ja sitä kautta parantamaan yhteistyötä.

Lisäksi keskustelussa nousivat esille hyvien tieyhteyksien sekä toimivan sähköverkoston ja nettiyhteyden merkitys. Kaikki nämä seikat lisäävät Vihtijärven houkuttelevuutta asuinpaikkana. Lisäksi hyvin toimiva nettiyhteys parantaisi muun muassa etätyön mahdollisuuksia, mikä hyödyttäisi myös kesävihtijärveläisiä.

Kansainvälinenkin hanke

Sanotaan, että matkailu avartaa. Kun avaa näköaloja vähän laajemmalle, voi saada uusia, yllättäviäkin ideoita. Tästä syystä VITAL on kansainvälinen hanke. Irlantilainen Goleenin kylä toimii hankekumppanina, koska Goleen painii samanlaisten ongelmien parissa kuin Vihtijärvi. Tietojen ja kokemusten vaihto kumppanikylän kanssa on jo tässä vaiheessa havaittu hedelmälliseksi.

VITAL-hanke on juuri saanut myönteisen rahoituspäätöksen Ely-keskukselta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 82 000 euroa, josta tukena toimintaryhmä Ykkösakselin kautta saadaan 82%. Omarahoituksen osuus on siis vajaat  15 000 euroa, ja se tullaan kattamaan osaksi talkootunneilla. Silkkaa rahaakin kuitenkin tarvitaan, joten kyläkirpputorilla ja erilaisissa kylän tapahtumissa kannattaa käydä!

Kaarina ja Anu korostavat jokaisen kyläläisen osuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hankkeessa.  Nyt on aika sanoa ääneen, mitä omalta kylältä toivoo, ja millaisena sen haluaisi nähdä pidemmällä tähtäimellä. Aivan lähivuosina ei vielä varmasti tapahdu mitään näkyvää, Kaarina pohtii. Mielipiteiden lisäksi tullaan tarvitsemaan myös monenlaista talkooapua. Hankevastaavana Kaarina tulee järjestämään keskustelutilaisuuksia aiheen tiimoilta tarvittaessa useinkin, mutta hän keskustelee mielellään myös henkilökohtaisesti kyläläisten ja maanomistajien kanssa. Ensimmäinen tapaaminen sovittiinkin jo heti tämän tilaisuuden aikana, Kaarina iloitsee. Muutoinkin tunnelma kyläkokouksessa oli positiivinen, ja keskustelu vilkasta.

Hanke kestää vuoden 2014 loppuun, joten aikataulu on tiivis ja tekemistä riittää. Seuraava askel on hanketyöryhmän kokoontuminen Vihtijärvellä 20.11.

Kaikissa VITAL-hankkeeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Kaarina Pulliseen, p. 044-2760 004 tai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Esitä omat toiveesi ja ajatuksesi – ne villeimmätkin – tai tarjoudu vaikkapa talkoolaiseksi. Anonyymistikin voi kommenttinsa lähettää vaikkapa kotisivujen palautelomakkeen kautta tästä linkistä.

Lue myös Kaarinan omista tunnelmista kyläkokouksenkin tiimoilta blogista tämän linkin takaa.

Myös Vihdin Uutiset on tänään uutisoinut aiheesta. Lue juttu täältä.

(30.10.2013 HE)

Klikkaamalla lisätietoja