70 vuotta Vihtijärven Marttojen historiaa

70 vuotta Vihtijärven Marttojen historiaa

Vihtijärven Martat juhlistivat komeasti 70-vuotispäiväänsä kotipesässään Vihtijärven kylätalolla. Juuri tästä talosta alkoi Vihtijärven Marttayhdistyksen toiminta, kun kansan kasvattaja, Vihtijärven koulun opettaja Anna Koiranen sai Anni Taskisen ja Anni Ranta-Ahon innostumaan Martta-aatteesta. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Vihtijärven koululla 5.2.1947.

70-vuotisjuhlaa oli tullut viettämään nelisenkymmentä Marttaa, kylän omien Marttojen lisäksi  paikalle oli kutsuttu Vihdin alueen muiden Marttayhdistysten jäseniä.

Juhlan aluksi Eija Sinikka luki otteita vanhoista toimintakertomuksista, joista ilmenee, että Vihtijärven Marttojen toiminta oli alusta alkaen vilkasta ja monipuolista. Martat hyödynsivät taitojaan huolehtimalla erilaisten tapahtumien järjestelyistä ja tarjoiluista. Esimerkkinä Vihtijärven VPK:n iltamien ravintolan ylläpito vuoteen 1965 saakka. Lisäksi Martat  järjestivät iltamia, jokavuotiset äitienpäiväjuhlat puhumattakaan urheiluseuran ja hirviporukoiden muonituksista ja kahvituksista.

Löytyipä hauska juttu säännöstelyn ajalta Toisen Maailmansodan jälkeen, jossa Martat anoivat Kansanhuoltolautakunnalta lupaa kahden kahvikakun leivontaa varten. Kakut oli määrä antaa myytäviksi arpajaisissa  ja tuloilla oli tarkoitus ylläpitää Marttatoimintaa.

Marttatoiminnan perusteema oli toimia yleissivistävänä järjestönä, joka huolehti kodin-ja perheiden valistamisesta sekä oli ajan hermolla myös terveysasioissa. Toiminnan perustana ovat olleet  Martta-illat vaihtuvine teemoineen. Alkuvuosina Vihtijärven Martat kokoontuivat jo päivällä, koska kolmen aikaan piti lähteä kotiaskareihin ja navettaan. Juhlimaan tullut Annikki Hampori muisteli, että kutimet piti olla ehdottomasti mukana.

Vihtijärven Marttojen miehet "Martit" olivat myös aktiivisesti mukana toiminnassa kuljettamalla porukoita kuorma-autolla erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja retkille. Muuten miehet viihtyivät "miesten puolella" eivätkä sekaantuneet Marttojen toimintaan.


Tunnelmia Vihtijärven Marttajuhlasta.

Kyläläisten fyysisestä kunnosta pidettiin huolta esim. pitämällä hiihtokilpailuja. Yhdessä pidettin myös huolta painonhallinnasta pitämällä jokakeväiset "punnitustalkoot" Marttailloissa vuodesta 1971 vuoteen 1994. Annikki Hampori muisteli, että muutamalla Martalla paino pysyi uskollisesti 105 kg:ssä vuodesta toiseen. Punnitustalkoiden innoittamana Martat aloittivat vuonna 1982 Vihtijärven urheiluseuran Uhkan kanssa jokasyksyiset yhteiset kuntotempaukset, jotka jatkuvat vieläkin.

Vihtijärven Marttojen toiminta jatkuu edelleen perinteisellä linjalla, jossa korostuvat kodin ja puutarhan hoito sekä kulttuuritoiminta. Lisäksi Martat osallistuvat erilaisten tilaisuuksien ja juhlien kahvitusten järjestämiseen voimiensa mukaan. Myös nuorison valistamisesta huolehditaan tekemällä yhteistyötä Vihtijärven koulun kanssa. Koululaisia on opastettu mm. leivonnan sekä sadokorjuun pariin. Tänä vuonna järjestettin hillo- ja pannukakkupäivä. Onpa annettu oppia myös sienien tunnistamiseen.

Juhlassa erityiskiitokset saivat pitkäaikaiset Martat Annikki Hampori, Anneli Järvinen, Marja-Leena Landen sekä Tuula Ruissalmi, jotka ovat myös olleet Marttailtojen ahkerimmat kävijät. Lisäksi erikoiskiitoksen sai  paikalle uskaltautunut ainoa Martti, Risto Kivistö, joka edusti Vihtijärven osakaskuntaa. Osakaskunta on avustanut monia Marttojen järjestämiä kursseja, esimerkkinä kalankäsittelykurssi. Risto oli toimittanut juhlaa varten hirvenlihaa, joista juhlien kokki Anne Hampori loihti juhlavieraille mainion sopan.

Puheensa päätteeksi Eija Sinikka lauloi ja kertoi Vihtijärven Marttojen arkistosta löytämästään Marttojen laulusta (sanat Aili Nissisen, sävel Ennola;  Honkain keskellä...). Laulu oli ollut ehdolla Marttojen lauluksi vuonna 1915, mutta se ei tullut valituksi iloisen tunnelmansa takia.

Vihdin alueen Martta-yhdistysten jäsenet ovat päättäneet ottaa tämän Marttojen laulun uudelleen käyttöön Marttailtoihinsa ja -juhliinsa. 

(KK)

Martat on yli satavuotias kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Tavoitteena on kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Marttojen motto: Elämä on parasta itse tehtynä!

Martat netissä: www.martat.fi

Vihtijärven Martat ry. Jäseniä tällä hetkellä 32. Puheenjohtajana Eija Sinikka Jokinen, sihteeri Merja Lyyra-Vihtkari. Vihtijärven Martat kokoontuvat kylätalolla kerran kuukaudesssa. 

Klikkaamalla lisätietoja