Kylämaisema kohenee

Kylämaisema kohenee

Lopentiellä ajelevat saattoivat tänään jarrutella noustessaan kylän suunnasta Nummituvan mäkeen. Tiehen rajoittuvassa metsikössä vanhan Salon kaupan ja Ylisepän yläpuolella tehtiin hakkuita. 

Hiiskulan tilanhoitaja Timo Syrjänen kertoo, että alueella tehtiin ennakkoraivausta, jolla pyritään saamaan varsinaiset metsän puut näkyviin. Raivaussahan kahvoissa työskennellyt Jukka Kliivilä kävi aluetta läpi poistaen pusikoitunutta paju- ja tuomikasvustoa. Seuraavaksi paikalle tulee metsäkone, joka tekee varsinaisen puuharvennuksen.
"Työ tehdään ns. erikoisharvennuksena, jonka tavoitteena on edistää paikalla kasvavien jalojen lehtipuiden kasvua ja näin ollen saamaan alueelle enemmän puistomaista vaikutelmaa", Syrjänen kertoo. Metsäkone tulee siis tekemään valikoivaa harvennusta.

Rinteessä kasvaa ainakin kauniita pieniä tammen, vaahteran ja lehmuksen taimia, jotka saanevat paremmat edellytykset kasvuun valoisuuden lisääntymisen myötä.

 
Jukka Kliivilä teki ennakkoraivausta, jolla saatiin puut paremmin esiin. Metsäkone odotteli jo vuoroaan sivummalla.


Raivaussahalla työskentely on tarkkaa puuhaa, joka vaatii hyvää puulajien tuntemusta. Tällä kohtaa väisteltiin pientä metsälehmusta.

(8.9.2017 HE)

Klikkaamalla lisätietoja