Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tutki Vihtijärven veden tilaa

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry tutki Vihtijärven veden tilaa

Tiistaina 29.8.2017 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n tutkija Juha-Pekka Vähä otti kokopäivän kestäneellä tutkimusretkellä kenttämittausnäytteitä pitkin Vihtijärven selkää.

Vesinäytteiden keruu aloitettiin Vihtijärven länsipäädystä ja kenttämittauksia tehtiin useista pisteistä pitkin päivää.

Kenttämittarilla vedestä saadaan välittömästi tietoa mm. sameudesta, veden happipitoisuudesta, PH-tasosta, veden lämpötilasta sekä sen sähkönjohtavuudesta. Sähkönjohtavuudesta voidaan mm. päätellä onko veteen liuennut ravinteita.  Tutkija totesikin iltapäivällä mittausten jälkeen, että järven vesi oli kauttaaltaan tasalaatuista ja arvot hyviä. Tärkeä osa tutkimusta oli lasku-uomien tarkastelu. Niistä otettiin tarkemmat vesinäytteet laboratoriotutkimuksiin, sillä kenttämittauksella ei voitu selvittää esim. mahdollisten koliformisten bakteerien olemassa oloa. Koskei koko Vihtijärveä olisi muuten ehditty päivässä kiertää, Länsi-Uudenmaan vesi jä ympäristö ry oli hankkinut erikoisluvan perämoottorin käyttöön tutkimuksissa.

Järveen laski erilaisia puroja ja ojia. Joissain laskuojissa oli jopa niin kirkas ja kylmä vesi, että niissä olisi taimenkin viihtynyt

Tämän alustavan tutkimuksen lisäksi järven lasku-uomat kuvataan syksyn aikana drone-laitteen avulla ja otetaan vielä uudet vesinäytteet laboratorioon marraskuussa. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry yhdistää laboratoriotulokset ja kuvaukset yhtenäiseksi raportiksi. Tästä raportista voidaan sitten nähdä, onko Vihtijärven vedenlaatu pysynyt hyvänä, onko järven lasku-uomissa mahdollisesti tarvetta ravinteita kerääville kosteikoille vai onko kaikki hyvin, eikä jatkosuunnittelua tarvita.

Tutkija Juha-Pekka Vähä kävi Vihtijärven lisäksi tekemässä kenttätutkimuksen Pirtinojasta, joka laskee kosteikon kautta Lapooseen ja otti samalla myös siitä koliformisten bakteerien näytteen laboratoriotutkimuksiin. Tarkoituksena on ensi vuonna suorittaa vastaavan laajuinen tutkimus Lapoojärven kunnosta, mikäli Vihdin kunnalta saadaan ympäristöavustus tutkimusten jatkamiseen. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristön ry:n tutkimuksen rahoitti osittain Hiidenveden kunnostus ja osaksi Vihtijärven-Lapoojärven suojeluyhdistys ry,joka käyttää tänä vuonna kaikkiaan noin 5600 € sekä Vihtijärven tutkimukseen, että vesistöjen kalojen elohopeapitoisuustutkimuksiin. Elohopeatutkimuksen on Vihtijärven osakaskunta käynnistänyt jo aijemmin Helsingin Yliopiston kanssa ja siitä tutkija Tommi Malinen on lupautunut pitämään kaikille asiasta kiinnostuneille loppuraportin ensi keväänä.

(4.9.2017 SP)

Klikkaamalla lisätietoja