KHO hylkäsi Vihtijärven ja Nurmijärven valitukset

KHO hylkäsi Vihtijärven ja Nurmijärven valitukset - Vihtijärvi jää osaksi Vihtiä

Vihtijärven kyläyhdistys ry oli hakenut osakuntaliitosta ollakseen jatkossa osa Nurmijärven kuntaa, mutta Valtiovarainministeriö hylkäsi kyläyhdistyksen esityksen maaliskuussa 2016. Sekä Vihtijärven kyläyhdistys ry että Nurmijärven kunnanhallitus valittivat VM:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pitkän odottelun jälkeen KHO on 27.6.2017 julkaissut päätökset, joilla se hylkäsi molemmat valitukset. Asian käsittely siis päättyy siltä osin tähän.

Vihtijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Veikko Virkki kertoo olevansa päätökseen pettynyt, sekä omasta että kaikkien kyläläisten puolesta. Virkki kuitenkin muistuttaa, että valituksessa ei ollut kyse siitä, olisiko Vihtijärven liittäminen Nurmijärveen järkevää tai kaikille edullista. Kyse oli siitä, oliko Valtiovarainministeriön aiempi päätös lainmukainen. KHO kuitenkin katsoi, että Valtiovarainministeriöllä oli oikeus toimivaltansa puitteissa tehdä kielteinen päätös. Päätöksen perustelujen ydin oli se, että Vihtijärven taloudellista merkitystä Vihdin kunnalle ei pidetty vähäisenä.

"Vihtijärvi tuottaa Vihdin kunnalle nettona puoli miljoonaa vuodessa plussaa. Tämä on niin paljon että Vihdin ei tarvitse meidän kylästämme luopua, koska merkityksen ei siis koeta olevan vähäinen. Tämä on asian ydin. Asiassa on se paradoksi, että juuri rahansäästö vesihuoltoratkaisussa oli Vihtijärven kylän tärkein peruste valituksessa. Asiaa ei kuitenkaan arvioida kylän asukkaiden vaan kunnan näkökulmasta", Virkki toteaa.

Vihdin kunta oli vastineessaan luvannut että kunta on valmis selvittämään vesihuollon järjestämistä koskevan yhteistyön edellytykset Nurmijärven kunnan kanssa.
"Toivottavasti Vihti etenee tämä asian osalta mahdollisimman nopeasti, sillä Vihtijärvi on pohjavesialuetta ja kylässä on myös paljon ranta-asutusta. Jätevesihuollon ratkaisulla on kova kiire, ja odotamme nyt Vihdin kunnalta ratkaisua koko vesihuoltoon", Virkki kertoo.

Virkki kuitenkin toivoo, ettei osakuntaliitosta lopullisesti hylättäisi, vaan tulevaisuudessa, kun pääkaupunkiseudun kehyskuntia yhdistellään, Vihtijärvi voitaisiin liittää osaksi sitä kokonaisuutta johon Nurmijärvi tulee kuulumaan. Osakuntaliitoksen aikaansaamiseksi Vihdin kunnanvaltuuston tulisi äänestää asian puolesta.
"Tosiasia on se, että liikenteellisesti ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta Nurmijärvi olisi Vihtijärvelle oikea kunta."

KHO:n päätösteksti on luettavissa Korkeimman hallinto-oikeuden sivuilla.

Kesäkuussa 2015 jätetty Vihtijärven osakuntaliitosesitys perusteluineen löytyy täältä.

(28.6.2017 HE)

Klikkaamalla lisätietoja