Tienkäyttäjän linja palvelee

Tienkäyttäjän linja palvelee

Lunta, jäätä ja vaarallisia tilanteita? Varsinkin talvisaikaan teillä liikkuminen vaatii erityistä varovaisuutta ja muun liikenteen huomioonottamista. Usein tärkein turvallisuustekijä löytyy ratin ja penkin välistä, mutta toisinaan ovat tieolosuhteet ylivoimaiset. ELY-keskuksen ylläpitämä Liikenteen asiakaspalvelu antaa seuraavaa tietoa yleisten teiden hoitoon liittyen:

"Tien hoitoon liittyvistä puutteista ja liikenneturvallisuutta vaarantavista ongelmista pyydämme ilmoittamaan Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (avoinna 24 h/vrk). Sieltä ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka  päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Ilmoitus ei ole työtilaus".

Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu, pölyävä soratie ja liukas tie. Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. 

(28.2.2017 KP, lähde: ELY-keskuksen Liikenteen asiakaspalvelu)

 

Klikkaamalla lisätietoja