Vihtijärven kolmas kyläsuunnitteluilta pidettiin 20.11. kylätalolla

Vihtijärven kolmas kyläsuunnitteluilta pidettiin 20.11.2016 kylätalolla.

Paikalle oli sateisena sunnuntai-iltana saapunut kylän yhteistä hyvää ideoimaan kymmenen henkilöä. Ilta aloitettiin kahvilla ja vehnäsillä ja sitten siirryttiin asiaan. Iltaa oli jälleen tullut vetämään Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskinen, jolta saatiin illan aikana monia hyviä ehdotuksia niin idea kuin toteutustasollakin.
Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo olivat edellisten suunnitteluiltojen jälkeen tehneet mittavan työn kokoamalla yksiin kansiin kaikki aijempien iltojen toiveet ja ideat, jotta asuisimme ennen pitkää "Unelmiemme kylässä". Kaarina jakoi kaikille paikalla olleille tämän mittavan työn tuloksen ja sitä alettiin käydä kohta kohdalta läpi. Kaikki olivat sitä mieltä, että selkeys, yksinkertaisuus ja helppolukuisuus ovat tulevaisuuden visiokuville tärkeä ominaisuus, jotta kaikkien kyläläisten olisi helppo sitoutua omalta osaltaan niitä toteuttamaan.
Kaikkiaan illan aikana käytiin läpi yhteensä 30 eri kohtaa, jotka kaikki olivat paikalla olijoiden mielestä kylän tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Joissain kohdin sanamuodoista oli vilkastakin keskustelua, toiset asiat taas olivat itsestään selviä. Asioita jaoteltiin ryhmiin: helposti toteutettavat, keskivaikeat ja isot. Helpot ovat asioita, joiden toteuttaminen ei vaadi suuria ponnisteluja tai investointeja, keskivaikeisiin pitää jo hieman paneutua tarkemmin ja pitkäjänteisemmin, mutta eniten päänvaivaa tuottaisivat kategoria isot, jotkin siinä olevat visiot tuntuivat vielä tänä päivänä jopa vaikeasti saavutettavilta, mutta maailma muuttuu ja mahdollisuudet sen myötä.


 
Kylätalolle oli sunnuntai-iltana saapunut kymmenkunta kyläläistä visioimaan tulevaisuuden Vihtijärveä

Joitain tulevaisuuden visioita mainitakseni mielestäni mehevin oli "Vihtijärven pursiseura ry;n" perustaminen. Asia tulisi koskettamaan niitä kyläläisiä, jotka haluaisivat vesille veneensä kera, mutta joilla ei nyt ole siihen mahdollisuutta. "Loistava idea". Tulevaisuudessa voisimme  siis viettää "Vihtijärven regattaa" vaikkapa elokuun viimeisenä viikonloppuna, kun läntinen Suomi valmistautuu Venetsialaisten viettoon; Kaikki veneisiin ja vesille soittopelit mukana ja illasta tulee unohtumaton. (No, nyt taisin pahasti eksyä illan tärkeästä aiheesta.) Mutta tarkoitushan on, että tulevaisuuden kuvat herättäisivät ihmiset osallistumaan kylän yhteisen hengen ylläpitämiseen. Ja tästä illan aikana puhuttiinkin. Meillä täällä Vihtijärvellä ei omaneduntavoittelu ole vielä noussut ihmisten ensimmäiseksi tavoitteeksi, vaan täällä ajatellaan vielä sitä, mitä tehdyillä asioilla on kylälle hyötyä. Talkoolaiset eivät laske työtuntejaan vaan näkevät kylän yhteisenedun olevan etusijalla. Tätä kylän yhteistä henkeä voitaisiin edelleen pyrkiä siirtämään seuraaville sukupolville. Se on erittäin hyvä eväs nuorille maailmalle lähtiessä tai kotikylään jäädessä. Koska kylällä on jo vuosia ollut haaveena senioritalon rakentaminen, olisi hienoa jos nuoripolvi asuisi lähellä ikäihmisiä.
Toinen tärkeä esille noussut asia oli se, kuinka voitaisiin kylän toimesta edistää halukkaiden kesä-asukkaiden muuttumista vakituisiksi asukkaiksi. Hallitusohjelmassa asia on jo huomioitu ja joissain kunnissa sen tärkeys jo havaittukin. Toivottiin, että Vihdissäkin päättäjät olisivat asialle myötämielisiä; näin kunta saisi uusia veronmaksajia ja kylät pysyisivät elinvoimaisina.
Kun kaikki osa-alueet oltiin saatu käsiteltyä ja kello lähestyi jo puolta yhdeksää, sovittiin, että pienempi neljän ryhmä muotoilee tulevaisuuden visiot kaikkien nähtäväksi.  
Vielä illan lopuksi puhuttiin siitä, että voitaisiin järjestää kilpailu kyläläisille iskevän sloganin keksimiseksi kylällemme. Niin, että olkaapa hyvä ja miettikää, mikä teistä parhaiten kuvaa Vihtijärveä! Kilpailu julkistettaneen lähiaikoina.
(22.11.2016 SP)

Klikkaamalla lisätietoja