Syksyn kyläkokous on pidetty

Syksyn kyläkokous on pidetty

Vihtijärven kyläkokous ja Vihtijärven kyläyhdistyksen syyskokous oli kutsuttu koolle keskiviikkona 2.11.2016. Kylätalolle saapui talven ensimmäisen lumituiskun läpi yli parikymmentä kyläläistä.

Kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Veikko Virkki aloitti kyläkokouksen informoimalla kyläläisiä ajankohtaisista asioista. Veikko kertoi, että kirpputorin pitkäaikainen vetäjä Kaija Silvasti vetäytyy kirpputorin rivijäseneksi. Jatkossa on tarkoitus, että kirpputoria pyörittämään kootaan tiimi. Vapaaehtoisia tiimiin pyydetään ilmoittautumaan Kaarina Pulliselle. Virkki kertoi myös Avaimet maisemaan -hankkeesta, johon kyläyhdistys osallistuu. Hankkeen tarkoituksena on kylämaisen parantamisen suunnitelu ja toteutus.

Kyläkokouksen asialistan ensimmäisen asiana oli osakuntaliitosesityksen tilannekatsaus. Hallituksen jäsen Kari Karstila esitteli lyhyesti, missä osakuntaliitosselvitys tällä hetkellä menee. Kyläyhdistys valitti huhtikuussa valtiovarainministeriön hylkäävästä päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittely on kestänyt siellä jo kaksikertaisesti valitusten keskimääräisen käsittelyajan. Tästä voi päätellä, että kyläyhdistyksen tekemällä valituksella lienee ennakkotapauksen luonne. Ilmeisesti vaikeaksi tämän tapauksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekee kunnanrajan ylittävä vesihuoltoratkaisu. Vesihuoltolain mukaan kiinteistö itse vastaa vesihuollon järjestämisestä. Kunta on kuitenkin velvollinen auttamaan vesihuollon järjestämisessä, mikäli isommalla joukolla kiinteistöjä on vaikeuksia siinä. Siksi onkin mielenkiintoista nähdä, mitä korkein hallinto-oikeus tulee päätöksessään sanomaan tästä asiasta.

Kaikki valituksen lausunnot ja selitykset lausuntoihin on tässä vaiheessa annettu, joten enää puuttuu vain ratkaisu. Aikataulua ei ole, mutta toiveikkaina sitä odotetaan saapuvaksi kuluvan vuoden puolella.

Näin osakuntaliitosesitys on edennyt.


Kyläkokous jatkui kyläkyselyn tulosten yhteenvedolla. Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeen hankekoordinaattorit Heli Einesalo ja Kaarina Pullinen esittelivät kokoukselle touko-elokuussa tehdyn kyläkyselyn tuloksia. Kyläkyselyn tulokset löydät jutun lopusta linkistä. Kyläkyselyn tuloksia hyödynnetään meneillään olevan kyläsuunnitelman päivittämisessä sekä myöhemmin tehtävässä kylän turvallisuussuunnitelmassa.

Ennen kyläyhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen siirtymistä kuultiin myös lyhyesti LIVE- hankkeesta (Lisää elämää kylille), johon kyläyhdistys on hakenut avustusta Ykkösakselilta. Hankkeen tavoitteena on vihtijarvi.fi-sivujen siirtäminen uudelle sovellusalustalle.

Uusia kasvoja kyläyhdistyksen hallitukseen

Vihtijärven kyläyhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Kivistö. Kokouksessa esiteltiin kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin. Veikko Virkki esitteli hallituksen esityksen tulo- ja menoarviosta vuodelle 2017. Veikko kertoi, että budjetti on tiukka ja että tuottoja tarvitaan kaikin mahdollisin keinoin. Yleisöstä kysyttiin, mikä on kyläkoulun remontoimista otetun lainan tilanne. Lainan lyhentämisen suhteen kyläyhdistys on hyvässä tilanteessa. Ylimääräisiä lyhennyksiä on onnistuttu tekemään niin, että kun vuonna 2019 kunnan vuokrasopimus päättyy, lainaa ei ole enää todennäköisesti jäljellä.

Kyläyhdistyksen talouskohtainen liittymis- ja jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 10 eurossa. Tuttuun tapaan syyskokous kuitenkin suosittelee 20 euron talouskohtaista maksua. Muutoinkin kokous sujui entisissä merkeissä kun päätettiin, että hallituksen jäsenten määrä pidetään entisenä ja että hallituksen jäsenille ei makseta edelleenkään kokouspalkkioita.

Seuraava kyläyhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään ensi keväänä.

Henna-Riina Kuusela oli pyytänyt eroa hallituksesta ja esitti tilalleen Karoliina Suomalainen-
Palmolaa
(vas.). Esitys hyväksyttiin. Erovuoroisen Paula Eerolan tilalle hallitukseen valittiin Antti Virmavirta (oik.).

Löydät kyläkyselyn tulokset tästä linkistä.

(5.11.2016 LR-J)

 

Klikkaamalla lisätietoja