Toinen kyläsuunnitelmailta kylätalolla

Toinen kyläsuunnitelmailta oli kylätalolla 26.10. klo 18 alkaen

Ensimmäisessä kyläsuunnitteluillassa tavoitteena oli ollut saada käsitys millaiseksi vihtijärveläiset haluavat kylänsä kehittyvän. Toisessa kyläsuunnitteluillassa keskityttiin konkreettisiin tavoitteisiin ja siihen, miten niihin päästäisiin.
Illan vetäjänä toimi jälleen Uudenmaan kylät ry:n kyläasiamies Pirkko Kaskinen. Hän on ollut mukana tekemässä kyläsuunnitelmia muillekin lähiseudun kylille.


Ilta alkoi ensimmäisen kyläsuunnitteluillan "unelmien kylä"-ideoiden ja tavoitteellisten toiveiden läpikäynnillä. Ensimmäisen illan työryhmät olivat saaneet mm. piirroksilla hyvin esille sen, mikä omassa kylässä oli tulevaisuudessa koettu tärkeäksi ja mihin suuntaan kylän toivottiin kehittyvän.


Pirkko Kaskinen (vas.) veti myös tämän toisen kyläsuunnitteluillan.

Nyt oli aika saada paperille todellisia tavoitteita unelmien saavuttamiseksi. Kaarina Pullinen toimi kirjurina ja kirjasi fläppitaululle esiin nousevat tärkeät teemat. Alun alkujaankin oli jo ollut selvää, että yhteisenä kattona kaikille aiheille olisi teema "kestävä kyläkehitys".
Ensimmäisen kyläsuunnitteluillan teemoina esille nousseet aiheet otettiin nyt tarkempaan tarkasteluun. Teemat jakautuivat viiteen eri aihealueeseen. Ensimmäisenä otettiin käsittelyyn aihe infrastruktuuri. Jo pelkkä sana itsessään herätti paikalla keskustelua siitä, mitä kaikkea sen alle kuuluukaan. (Kotimaisten kielten keskus ehdottaa, että synonyyminä voisi parhaiten toimia yhteiskunnan tekniset perusrakenteet.)


Seuraavana käsiteltiin aihe palvelut ja elinkeinot. Tähän kuului mm. ajatus ihmisten koko elinkaaripalveluista.
Kolmanneksi otsikoksi nousi luontoympäristö ja maatalousympäristö, nämä otsikot katsottiin molemmat tärkeiksi. Neljäntenä teemana käsiteltiin kulttuuri ja vapaa-aika. Viides aihe sisälsi mm. turvallisuuden, kansalaisvaikuttamisen ja kyläyhteisön.
Kaikista näistä aiheista keskusteltiin vilkkaasti ja eri osa-alueiden paikkoja ja otsikoita vaihdettiin keskustelun etenemisen myötä. Nyt oli kuitenkin saatu kasaan pääteemat, joiden alle pystyttäisiin kaikki kylää koskevat asiat sijoittamaan.


Jotta illan osallistujilla olisi käsitys siitä, mihin suuntaan kyläläiset Vihtijärven kylän haluaisivat kehittyvän, katsottiin alustava kooste kesällä pidetystä kyläkyselystä. Jopa päiväkodissa ja koulussa olivat lapset ja nuoret saaneet esittää näkemyksensä siitä, mitä kylällä on tarjottavaa, kun he ovat nuoria aikuisia. Hyvinvoinnin kannalta ajatellen oli mukava havaita, että monet lasten ja nuorten ajatukset kylän kehityssuunnasta olivat liittyneet urheilullisten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Myös aikuisten esille tuoma kevyenliikenteen väylien rakentaminen nousi esiin nuorten toivelistalla.


Alkuillan viiden aihealueen alle alettiin sitten tarkentaa eri osa-alueita, jotta päästäisiin konkretiaan. Tavoitteet piti saada otsikoiden alle, jotta seuraavassa kyläsuunnitteluillassa 20.11. voitaisiin pohtia kuinka tavoitteet tullaan saavuttamaan tulevaisuudessa. Työ oli mittava ja ilta oli pitkällä ennenkuin viimeinenkin aihealue oli käsitelty.


Tässä on kooste illan aikana esille tulleista otsikoista ja niiden ala-otsikoista.

Tutustukaa aihepiireihin ja tulkaa seuraavaan suunnittelukokoukseen kertomaan oma näkemyksenne "unelmien kylä"-aiheesta. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni kyläläinen tulee viimeistään nyt mukaan tulevaisuuden suunnitteluun. Näin kylää voidaan kehittää enemmistön äänin oikeaan suuntaan.
Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo ovat lupautuneet vielä ennen seuraavaa kokousta selventämään ja lisäämään tämän iltaisiin teemoihin kyläkyselyn ja aiempien tulevaisuusfoorumien tuloksia.

Seuraava kyläsuunnitelmailta siis su 20.11. klo 16 kylätalolla, tervetuloa mukaan vaikuttamaan! Mikäli et pääse paikalle, voit kommentoida suoraan hankekoordinaattoreille:
Kaarina: 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi
Heli: 044 2760 001 tai heli.einesalo(at)vihtijarvi.fi
Ajatuksesi ja ideasi voit lähettää halutessasi myös anonyymisti kylän kotisivujen kautta otsikolla "Kyläsuunnitelma". Palautelomake löytyy tästä linkistä.

(2.11.2016 SP)

Klikkaamalla lisätietoja