Hankeinfossa esiteltiin kaksi meneillään olevaa hanketta

Hankeinfossa esiteltiin kaksi meneillään olevaa hanketta

Kylätalon hanketilaisuus keräsi parikymmentä kuulijaa maanantaina. Tilaisuuden avasi ProAgrian maisemasuunnittelija Katri Salminen, joka kertoi Avaimet maisemaan -hankkeesta. Hankkeeseen osallistuvilla kylillä on mahdollisuus saada neuvontaa ja tietoa maaseudun kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoon liittyvissä asioissa. Hanke toteuttaa mm. kyläkävelyjä, maisema- ja luonnonhoitosuunnitelmia sekä maisemanhoitotalkoita. Tarkoituksena on etsiä kylien omat maisemalliset vahvuudet ja kehittää niitä yhdessä kyläläisten ja yhteisöjen kanssa.

Yleisössä keskusteltiin siitä, että kylällä on moniakin kohteita, joita voisi maisemasuunnittelulla tuoda esille. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi koulun piha-alue, kylänraitti tai kylän sisääntuloalueet. Hankkeen yhteyshenkilönä Vihtijärvellä toimii Eija Jokinen.

Maisemasuunnittelija Katri Salminen (ovensuulla) esitteli kyläläisille Avaimet maisemaan -hanketta.

Vahvistuva Vihtijärvi -hankkeesta kertoivat hankekoordinaattorit Kaarina Pullinen ja Heli Einesalo. Hanketta tukee EU:n maaseuturahasto Leader-ryhmä Ykkösakseli ry:n kautta. Vihtijärven kyläyhdistyksen hallitus sai Ykkösakselilta myönteisen rahoituspäätöksen maaliskuussa 2016, ja hanke starttasi heti huhtikuun alussa.

Kaksi ja puoli vuotta kestävän hankkeen aikana päivitetään kyläsuunnitelma, laaditaan kylän turvallisuussuunnitelma, laaditaan suunnitelma luontoreittien toteuttamiseksi sekä perustetaan Vihtijärven luontokohteet -tietopankki.  Hankkeen puitteissa tehdään myös kylän palvelutarpeen kartoitusta sekä tuetaan paikallista työllistymistä.

Vuoden 2016 loppuun voimassa oleva kyläsuunnitelma kiersi tilaisuudessa. Oli hienoa huomata, että monet suunnitelmassa mainitut asiat ovat oikeasti toteutuneet. Myös jotkin, ehkä kirjausajankohtana rohkeiltakin kuulostaneet ideat, saattavat olla etenemässä kohti toteutumista. Kannattaa siis unelmoida ja haaveilla, ja lausua haaveensa ääneen! 

Luontoreittien suunnittelussa lähtökohtana on ensisijaisesti kyläläisten hyvinvoinnin ja luonnossa liikkumisen tukeminen, sekä luontotietouden lisääminen. Tarkoitus ei siis tässä vaiheessa ole luoda kylästä turisteja houkuttelevaa luontomatkailukohdetta. Kuitenkin luontoreitit voivat luoda mahdollisuuksia luontomatkailulle, mikäli sellainen tulevaisuudessa katsotaan tarpeelliseksi tai luontoon liittyvää yrittäjähenkisyyttä herää kylällä.

Hankeinfo keräsi mukavasti väkeä kylätalolle. Myös vapaa-ajan asukkaita oli joukossa.

Laaja kyläkysely tulossa

Vahvistuva Vihtijärvi -hanke on toteuttamassa kyläkyselyä. Sen tuloksia hyödynnetään kyläsuunnitelman päivittämisessä sekä muissa hankkeeseen liittyvissä toimenpiteissä. Koordinaattorit painottivat, että vastaaminen kyselyyn olisi nyt hyvin tärkeää. Sitä kautta voi välittää mielipiteensä, ajatuksensa, toiveensa ja ideansa kylän nykytilasta ja sen kehittämisen suunnista. Kysely julkaistaan näillä näkymin vielä toukokuun aikana, ja sen voi täyttää sekä sähköisesti että perinteisesti paperiversiona. 

Kyläläisten aktiivisuutta toivottiin paitsi kyläkyselyn osalta, myös liittyen kaikkeen hankkeeseen liittyvään toimintaan. Hanke rahoitetaan osin talkootyöllä, joten jokainen voi halutessaan kantaa kortensa kekoon, mikäli hankkeen aihepiiri kiinnostaa. Talkootunteja voi kerätä mm. osallistumalla historia- ja luontotiedon keräämiseen, hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja kurssihin tai niiden järjestämiseen (myös pöytien ja tuolien järjestely yms. "roudausapu"), tai vaikkapa ilmoittautumalla mukaan luontoreittien maastokartoituksiin. Ilmoittaudu siis hankekoordinaattoreille, mikäli olet kiinnostunut!

Talkoolista kiersi tilaisuudessa, mutta ilmoittautua voit myös ottamalla yhteyttä hankekoordinaattoreihin:

Kaarina Pullinen, p. 044 2760 004 tai kaarina.pullinen(at)vihtijarvi.fi / Heli Einesalo, p. 044 2760 001 tai heli.einesalo(at)vihtijarvi.fi

Kaarina Pullinen palkittiin tilaisuudessa

Uudenmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja Pirkko Kaskinen vieraili hanketilaisuudessa. Hänellä oli tuomisenaan erityisen iloiset terveiset. Uudenmaan Kylät ry nimittäin palkitsi kyläkavalkadissaan ansioituneita kylätoimijoita tammikuun lopulla, ja Vihtijärveläinen Kaarina Pullinen palkittiin hopeisella ansiomerkillä seuraavin perustein:

Toiminut kylällä vuosikymmeniä vapaaehtoisena, kylän elinvoimaisuutta kohottavana voimana sekä kyläkoordinaattorina. Suunnitellut monia innovatiivisia hankkeita ja vetänyt näitä. Toimii edelleen kyläyhdistyksen sihteerinä ja yhdistävänä voimana eri yhdistysten välillä.

Pirkko Kaskinen (vas.) ojensi hopeisen ansiomerkin Kaarinalle.

 

Kotisivujen toimitus onnittelee lämpimästi Kaarinaa hyvin ansaitusta palkinnosta!

(12.5.2016 HE)

 

 

Klikkaamalla lisätietoja