Kyläyhdistys valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kyläyhdistys valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Vihtijärven kyläyhdistys ry:n hallitus on 19.4.2016 toimittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen Valtionvarainministeriön hylkäävästä päätöksestä osakuntaliitoksasiassa. Kyläyhdistys jätti 1.6.2015 esityksen Vihtijärven liittämisestä Nurmijärven kuntaan. Nurmijärven kunnanvaltuusto puolsi esitystä ja Vihdin kunnanvaltuusto vastusti sitä. Vihdin vastustuksen vuoksi Valtiovarainministeriö hylkäsi osakuntaliitosesityksen 17.3.2016.

Vihtijärven kyläyhdistyksen tärkeimpänä valitusperusteena on se, että VM on jättänyt kokonaan huomiotta kuntarakennelain 4§:n ja sen tavoitteet siirrettävän alueen näkökulmasta. Vihtijärven alueen näkökulmasta alueen ranta- ja pohjavesialueilla olevien noin sadan kiinteistön vesihuoltoratkaisu on toteutettavissa ainoastaan siirtoviemärillä Nurmijärveen, mikä edellyttää osakuntaliitosta. Tämä vesihuoltoratkaisun pakkotilanne jätevesiasetuksen vaatimusten toteuttamiseksi muodostaa erityisen painavan syyn tehdä osakuntaliitos kuntarakennelain mukaisesti, vaikka Vihti vastustaakin liitosta. Vihdin osakuntaliitosta vastustava kanta on ristiriidassa suhteessa sen vesihuoltolaissa asetettuihin velvollisuuksiin edistää Vihtijärven vesihuoltoratkaisua.

Lisäksi Vihtijärven kyläyhdistys ry uudistaa osakuntaliitosesityksessään selostamansa muut liitosta puoltavat seikat perusteluineen. Tosiasioiden valossa osakuntaliitoksella on vain vähäinen merkitys Vihdin kunnan toimintakykyyn ja edellytyksiin vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta. Yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ja alueen kokonaisuutta arvioiden on osakuntaliitokselle vahvat perustelut.

Myös Nurmijärven kunnanhallitus on  kokouksessaan 18.4. päättänyt valittaa Valtiovarainministeriön päätöksestä. Lisätietoa Nurmijärven kuntasivuilla tässä linkisssä.

Linkki asiaan liittyvään edelliseen kyläuutiseen löytyy tästä linkistä.

(19.4.2016 KP)

Klikkaamalla lisätietoja