Vahvistuva Vihtijärvi-hanke alkaa huhtikuussa

Vahvistuva Vihtijärvi -hanke alkaa huhtikuussa

Vihtijärven kyläyhdistys ry on hakenut Ykkösakselilta Leader-hankerahoitusta kylän edelleen kehittämiseksi. Monivaiheisen hakuprosessin jälkeen hanke hyväksyttiin Ykkösakselin hallituksessa 2.3.2016.

Vahvistuva Vihtijärvi-nimisen hankkeen tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitelma luontoreiteistä kylän alueella, Vihtijärven Luontokohde-tietopankki, Vihtijärven turvallisuussuunnitelma sekä kyläsuunnitelman päivittäminen vuosiksi 2017-2022. Hankkeen yhteydessä tehdään kartoitus kyläläisten palvelutarpeista ja pyritään tukemaan paikallista työllistymistä.

Uuden hankkeen kesto on reilut kaksi ja puoli vuotta (1.4.2016-30.9.2018). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 99.950 €, joka jakaantuu Ykkösakselilta saatavaan tukeen, omarahoitusosuuteen ja talkootyön osuuteen. Hankkeen omarahoitusosuus on mitoitettu vastaamaan kyläyhdistyksen viime vuosien varainhankintaa, ja tällä lailla haluttu varmistaa että hankkeen toteuttaminen on todella mahdollista.

Hankkeen rahoitus varmistuu lopullisesti vasta Ely-keskuksen päätöksellä myöhemmin, mutta hanke voidaan aloittaa kyläyhdistyksen omalla, rajatulla riskillä jo Ykkösakselin hallituksen päätöksen jälkeen. Kyläyhdistyksen hallitus on päättänyt aloittaa hankkeen 1.4.2016. Suunnitelmana on valita hankkeeseen kaksi toteuttajaa osa-aikaisesti ostopalveluna HILMA -hankintailmoitukseen tulevien tarjousten perusteella. Hankintailmoitus löytyy tästä linkistä.

Vahvistuva Vihtijärvi-hanke järjestää kyläläisille tiedotustilaisuuden hankkeen aiheista ja toimista huhtikuun aikana.

(8.3.2016 KP)

Klikkaamalla lisätietoja